Monday, February 20, 2017

Ibadah Tanpa Tauhid Sia-Sia

Sahabat Islamatika  pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ibadah tanpa adanya tauhid itu ternya sia-sia, jadi ketika kita melakukan ibadah apapun itu tanpa di landasi adanya rasa tauhin tanpa kepercayaan tauhin maka akan sia-sia belaka karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya: dan Kami tampakkan apa yang dahulu telah mereka amalkan lalu jadikan ia bagaikan debu yang beterbangan. QS.Al-Furon:23.Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menafsirkan "apa yang dahulu telah mereka amalkan" yaitu berupa amalan-amalan kebaikan. Adapun mengenai makna "kami jadia ia bagaikan debu yang beterbangan" maka beliau menjelaskan karena sesungguhnya amalan tidak akan diterima jika di barengi dengan kesyirikan. Allah ta'ala berfirman yang artinya: sungguh telah di wahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, jika kamu berbuat syirik niscaya lenyaplah seluruh amalanmu dan pastilah kamu termasuk kedalam orang-orang yang merugi.QS.Az-Zumar;65.

Syaikh Muhammad at-Tamami rahimahullah berkata: ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali jika bersama dengan tauhid. sebagaimana sholat tidak akan di sebut sholat kecuali  jika bersama dengan thoharoh. Apabila syirik memesuki dengan ibadah maka rusaklah ia, sebagaimana hadats yang menimpa pada orang yang telah bersuci.

Baca juga artikel lainnya tentang:

Syaikh zaid bin hadi al-Madkhali hafizhahullah berkata: setiap amalan yang di persembahkan oleh orang tanpa di barengi dengan tauhid ataupun pelakunya terjerumus dalam syirik maka hal itu tidak ada harganya dan tidak memiliki nilai sama sekali untuk selamanya.karena ibadah tidaklah di sebut sebagai ibadah yang benar tanpa tauhid,apabila tidak di sertai tauhid maka bagaimanun sesorang yang telah berusaha keras dalam melakukan sesuatu yang tampilanya adalah ibadah seperti bersedekah, memberikan pinjaman, dermawan , seka membantu, berbuat baik kepada orang dan lain sebagainya padahal dia telah kehilangan tauhid di dalam dirinya maka orang semacam ini termasuk dalam kandungan firman Allah yang artinya: kami tampakkan kepada mereka segala sesuatu yang telah meraka amalkan di dunia kemudian Kami jadikan amal-amal itu laksana debu yang berterbangan.QS.Al-Furqon:23.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah menjelaskan: akidah tauhid ini merupakan asas agama ,semua perintah dan larangan,segala bentuk ibadah dan ketaatan , semuanya harus di landasi dengan akidah tauhid, tauhid inilah yang menjadi kandungan dari syahadat laa ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat yang merupakan rukun islam yang pertama maka tidaklah sah suatu amalan atau ibadah apapun, tidaklah ada orang yang bisa selamat dari neraka dan bisa masuk surga kecuali apabiala dia bisa mewujudkan tauhid ini dan meluruskan akidahnya.

Saya Adalah Hamba Allah yang senantiasa berlindung kepada Allah menjahui segala laranganya dan menjalankan segala perintahnya.


EmoticonEmoticon