Sunday, February 12, 2017

Pengantar Ulumul Qur'an

A.Pengertian Ulumul Qur’an. Kata u`lum jamak dari kata i`lmu. i`lmuberarti al-fahmu wal idraak (faham dan menguasai). Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah.Jadi, yang dimaksud dengan u`luumul qu`ran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan al-Qur’an dari segi asbaabu nuzuul, "sebab-sebab turunnya al-Qur`an", pengumpulan dan penertiban al-Qur`an, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-nasikh wal mansukh, al-Muhkam wal Mutasyaabih dan lain sebagainya yang berhubungan dengan al-Qur`an. Terkadang ilmu ini juga dinamakan dengan Usulut Tafsir (dasar-dasar tafsir), karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang mufassir sebagai sandaran dalam menafsirkan al-Qur’an


B.       Objek Pembahasan Ulumul Qur’an

    a)     Sejarah dan Perkembangan Ulumul Qur’an
Meliputi : sejarah rintisan ulumul quran di masa Rasulullah S!W, Sahabat, Tabi'in, dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul quran di setiap zaman dan tempat.
    b)      Pengetahuan tentang Al-Quran .
Meliputi : Makna Quran, Karakteristik al-Quran, nama-nama al-Quran, Wahyu,
Turunnya al-Quran, ayat Mekkah dan Madinah, asbabun nuzul, dst.
    c)      Metodologi Penafsiran Al-Quran
Meliputi : Pengertian Tafsir & Takwil, Syarat-syarat Mufassir dan adab-adabnya,
Sejarah & Perkembangan ilmu tafsir, Kaidah-kaidah dalam penafsiran al-Quran, Muhkam & Mutasyabih, ‘Am & Khos, nasikh wa Mansukh, dst.

C.    Urgensi mempelajari Ulumul Qur’an

a.       Agar dapat memahami kalam Allah Aza Wajalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in tentang interprestasi mereka terhadap Al-Quran.
b.      Agar mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran.
c.       Agar mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran.
d.      Mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran.
D.       Keutamaan dan faedah membaca Al-Qur'an

1.      Memperoleh kesempurnaan pahala, seperti dalam firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ يَـتْـلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنـــْفَقُوا مِمَّـا رَزَقْـنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَ نِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ . لِيُـوَفّـِـيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيـَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ . فاطر : 29-30

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (QS. Fathir : 29-30)
2.      Mendapat syafaat atau pertolongan dari al-Qur’an :

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يـَأْتِي يَوْمَ الْقِـيَامَةِ شَفِيعًا ِلأَصْحَابِهِ . رواه مسلم

"Bacalah Al Qur'an karena sesungguhnya Al qur'an itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafa'at bagi yang membacanya" (HR. Muslim)
Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al Qur'an Al Karim terutama di bulan Ramadhan, karena bulan ini merupakan bulan Al Qur'an. Para ulama As salaf Ash Shalih bila menghadapi bulan Ramadhan mereka menyambutnya dengan membaca Al Qur'an lebih banyak dari bulan lainnya. Mereka menyibukkan diri dengan tadarrus Al Qur'an, mempelajarinya, mengajarkannya dan qiyamul lail dengan membaca ayat-ayatnya agar mereka beruntung mendapat syafa'at dari puasa dan Al Qur'an yang mereka baca serta agar mendapatkan ridha dan syurganya dari Ar Rahman. 
3.      Pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al Qur'an

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ . رواه الترمذي

"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al Qur'an) maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatgandakan dengan sepuluh (pahala). Aku tidak mengatakan " الم"Alif Laam Mim adalah satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf" (HR. Tirmidzi) 
Baca Juga Makalah Tentang Hadits tentang Khasiat Air Zam-Zam


Saya Adalah Hamba Allah yang senantiasa berlindung kepada Allah menjahui segala laranganya dan menjalankan segala perintahnya.


EmoticonEmoticon